A campaign organized by the International Peace Bureau

Internationell appell för julfrid i Ukraina

 

Som ett bevis på vår gemensamma mänsklighet, på försoning, och på fred vill vi uppmana till ett eldupphör i Ukraina under julen 2022/2023 – från den 25 december till den 7 januari.

Vapenstilleståndet julen 1914, mitt under första världskriget, var en symbol för hopp och mod. På eget bevåg organiserade människor i de krigförande länderna en vapenvila där de i broderskap och öppen försoning spontant kunde förenas. Detta blev ett bevis på att även under de våldsammaste av konflikter – med påven Benedictus XV:s ord – ”kan vapnen tystna åtminstone under den natten änglarna sjöng”.

Vi vänder oss till ledarna för de stridande parterna: låt vapnen tystna. Ge människor ett ögonblicks frid och, genom detta ögonblick, öppna vägen till förhandlingar.

Vi uppmanar det internationella samfundet att under jultiden, förespråka och på det kraftfullaste stödja ett eldupphör samt att verka för en ny start på förhandlingar mellan de två sidorna.

Vår vision och vårt mål är att i Europa skapa en ny fredsarkitektur som inkluderar säkerhet för alla Europas nationer, grundad på den gemensamma säkerhetens princip.

Fred, försoning, och en medvetenhet om vår gemensamma mänsklighet kan segra över de hat, det våld, och den skuld som för närvarande härskar i kriget. Låt oss påminna oss om att vi alla är människor och att det är galenskap att föra krig och orsaka förödelse hos varandra.

Ett eldupphör under julen skulle medföra ett högst behövligt tillfälle att gentemot varandra ånyo uttrycka vår medkänsla. Vi är övertygade om att vi – med våra gemensamma krafter – kan omintetgöra förstörelsens, lidandets och dödens onda cirkel.

 

Skriv under namninsamlingen och bli en del av vår vädjan om fred och förhandlingar

Skriv under appellen och stödjer vår vädjan om fred och förhandlingar.Genom att underteckna denna appell uttrycker ni ert stöd för förhandlingsinsatser och försök att med ickevålds-konfliktslösningsmedel uppnå fredliga mål.

Alla de tiotusentals döda och de mer än hundratusen offer som invasionen av Ukraina har orsakat - soldaternas, familjers, civilbefolkningens liv som förstörs genom detta onödiga krig - är den direkta anledningen till att denna appell har skrivits.

För att förhindra mera dödande och förödelse föreslår vi ett vapenstillestånd över julen. Hoppet är att båda sidorna lägger ned sina vapen framför allt nu under julens högtidsstund.

A campaign organized by the International Peace Bureau