A campaign organized by the International Peace Bureau

Internasyonal na Apela para sa Paskong Mapayapa sa Ukraine

 

Tayo ay nananawagan para sa isang tigil-putukan sa Ukraine para sa Pasko 2022/2023, mula Disyembre 25 hanggang sa Enero 7, bilang tanda ng ating pagkakaisa, pagkakasundo, at kapayapaan.

Ang Christmas Truce ng 1914 sa gitna ng World War I  ay isang simbolo ng pag-asa at katapangan, nang ang mga tao ng naglalabanang bansa ay nag-organisa ng isang armistice sa kanilang sariling awtoridad at sumali sa kusang pagkakasundo at kapatiran. Ito ay patunay na kahit noong panahon ng karamihan sa mga marahas na labanan, sa mga salita ni Pope Benedict XV, “ang mga baril ay maaaring tumahimik man lang sa gabing umawit ang mga anghel”.

Bumaling tayo sa mga pinuno ng naglalabanang partido: hayaang tumahimik ang mga sandata. Bigyan ang mga tao ng sandali ng kapayapaan at, sa pamamagitan ng sandaling ito, buksan ang daan para sa mga negosasyon.

Nananawagan kami sa internasyonal na komunidad na mahigpit na suportahan at isulong ang isang tigil-putukan sa Pasko at itulak ang panibagong simula ng negosasyon sa pagitan ng dalawang panig.

Ang aming pananaw at layunin ay isang bagong arkitektura ng kapayapaan para sa Europa na kinabibilangan ng seguridad para sa lahat ng mga bansa sa Europa batay sa konsepto ng seguridad para sa lahat.

Ang kapayapaan, pagkakasundo, isang magkabahaging pakiramdam ng sangkatauhan ay maaaring magtagumpay laban sa poot, karahasan at pagkakasala na kasalukuyang nangingibabaw sa digmaan. Ipaalala sa atin na lahat tayo ay tao at ang digmaan at pagkawasak laban sa isa’t isa ay walang kabuluhan.

Ang pagtigil labanan at putukan sa Pasko ay isang napakahalagang pagkakataon upang muling kilalanin ang ating pakikiramay sa isa’t isa. Sama-sama – kami ay kumbinsido – ang cycle ng pagkawasak, pagdurusa at kamatayan ay maaaring pagtagumpayan.

 

Lagdaan ang petisyon at maging bahagi ng aming apela para sa kapayapaan at negosasyon

Sa pamamagitan ng paglagda sa petisyon na ito, ipinapa-hayag mo ang iyong suporta para sa mga pagsisikap sa negosasyon at mga pagtatangka sa paglutas ng salungatan sa pamamagitan ng hindi marahas na paraan para sa mapayapang layunin.


Ang apela na ito ay isinaalang-alang ang lahat ng sampu-sampung libong pagkamatay at ang higit sa isang daang libong kaswalti na idinulot ng pagsalakay sa Ukraine – Ang buhay ng mga sundalo, pamilya, at sibilyan na nawasak dahil sa hindi kinakailangang digmaang ito.


Iminungkahi namin ang Christmas truce, umaasa na maibaba ng magkabilang panig ang kanilang mga baril upang maiwasan ang mas maraming pagkamatay at pagkasira, lalo na sa isang sandali ng pagdiriwang bilang Pasko.

A campaign organized by the International Peace Bureau